Pl SK

Porady


Czy w jakiś sposób muszę przygotować podłoże przed postawieniem garażu?

Niezbędnym elementem jest wypoziomowanie terenu na którym ma być postawiona konstrukcja.

Drugim ważnym krokiem przy postawieniu garażu blaszanego jest przygotowanie, rozłożenie i wypoziomowanie 6 płytek betonowych (chodnikowych/trylinek) w narożnikach oraz na środku dłuższych boków, w miejscu, gdzie będzie stać garaż. Najlepszym jednak sposobem, preferowanym zwłaszcza w przypadku większych konstrukcji jest wylanie ławic czy też stóp betonowych, bądź zrobienie wylewki lub wieńca, przy czym prosimy o powiększenie wymiarów wylewki o 20 do 30cm.
Wylewkę można również zrobić już po ustawieniu garażu (np. na stopach betonowych), celem mocniejszego przytwierdzenia konstrukcji do podłoża.

Szkice proponowanych rozwiązań: 



 
Janowice 167 34-623 Szczyrzyc,
woj. małopolskie
Telefon
+48 (18) 332 10 26
+48 600 221 213 Zapraszamy do kontaktu 8.00 - 16.00 Masz pytanie?
email: wiaty@macko-stal.pl
Zapraszamy do kontaktu




Projekt i realizacja: iPolska.com.pl

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zakład Usługowo-Handlowy Krzysztof Macko Janowice 167, 34-623 Jodłownik NIP 7371144760. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: wiaty@macko-stal.pl Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) oraz dane niezbędne do celów, w których Administrator przetwarza dane. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do wystawienia dokumentu sprzedaży. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.