Pl SK

Wiaty na maszyny rolnicze


Oferujemy wiaty stalowe o przeznaczeniu wskazanym przez Klienta. Naszą specjalnością są hale magazynowe, warsztatowe lub służące jako garaż na maszyny rolnicze. Wśród tych ostatnich możemy wyróżnić wysokie wiaty rolnicze na kombajn czy ciągnik.

Nasze hale oraz garaże na maszyny rolnicze są wysoce odporne na warunki atmosferyczne. Stalowe blachy skutecznie zabezpieczamy przed korozją, dzięki czemu charakteryzuje je estetyczny wygląd. Obustronnie ocynkowane wiaty blaszane na maszyny nie wymagają dalszej konserwacji - są gotowe do użytkowania.

Na życzenie klienta wydzielamy pomieszczenia, dodatkowo malujemy konstrukcję oraz montujemy tyle drzwi i okien, ile potrzeba. Dzięki temu wszystkie hale oraz wiaty na maszyny rolnicze są przygotowane do wybranych zastosowań oraz cechuje je kolorystyka, która pasuje np. do barw marki czy otoczenia.

Janowice 167 34-623 Szczyrzyc,
woj. maopolskie
Telefon
Tel: +48 600 221 213 Zapraszamy do kontaktu 8.00 - 16.00 Masz pytanie?
biuro.mackostal@gmail.com
Zapraszamy do kontaktu
Projekt i realizacja: iPolska.com.pl

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zak³ad Us³ugowo-Handlowy Krzysztof Macko Janowice 167, 34-623 Jod³ownik NIP 7371144760. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: wiaty@macko-stal.pl Administrator przetwarza nastêpuj±ce kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) oraz dane niezbêdne do celów, w których Administrator przetwarza dane. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niezbêdnym do wystawienia dokumentu sprzeda¿y. Dane osobowe bêd± przechowywane przez okres wynikaj±cy z przepisów prawa.