Pl SK

Porady


Czy w jaki¶ sposób muszę przygotować podłoże przed postawieniem garażu?

Niezbędnym elementem jest wypoziomowanie terenu na którym ma być postawiona konstrukcja.

Drugim ważnym krokiem przy postawieniu garażu blaszanego jest przygotowanie, rozłożenie i wypoziomowanie 6 płytek betonowych (chodnikowych/trylinek) w narożnikach oraz na ¶rodku dłuższych boków, w miejscu, gdzie będzie stać garaż. Najlepszym jednak sposobem, preferowanym zwłaszcza w przypadku większych konstrukcji jest wylanie ławic czy też stóp betonowych, b±dĽ zrobienie wylewki lub wieńca, przy czym prosimy o powiększenie wymiarów wylewki o 20 do 30cm.
Wylewkę można również zrobić już po ustawieniu garażu (np. na stopach betonowych), celem mocniejszego przytwierdzenia konstrukcji do podłoża.

Szkice proponowanych rozwi±zań:  
Janowice 167 34-623 Szczyrzyc,
woj. małopolskie
Telefon
Tel: +48 600 221 213 Zapraszamy do kontaktu 8.00 - 16.00 Masz pytanie?
biuro.mackostal@gmail.com
Zapraszamy do kontaktu
Projekt i realizacja: iPolska.com.pl

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zakład Usługowo-Handlowy Krzysztof Macko Janowice 167, 34-623 Jodłownik NIP 7371144760. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: wiaty@macko-stal.pl Administrator przetwarza następuj±ce kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) oraz dane niezbędne do celów, w których Administrator przetwarza dane. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do wystawienia dokumentu sprzedaży. Dane osobowe będ± przechowywane przez okres wynikaj±cy z przepisów prawa.