Pl SK
Janowice 167 34-623 Szczyrzyc,
woj. małopolskie
Telefon
Tel: +48 600 221 213 Zapraszamy do kontaktu 8.00 - 16.00 Masz pytanie?
biuro.mackostal@gmail.com
Zapraszamy do kontaktu
Projekt i realizacja: iPolska.com.pl

Administratorem Twoich danych osobowych jest ZakÂład UsÂługowo-Handlowy Krzysztof Macko Janowice 167, 34-623 JodÂłownik NIP 7371144760. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: wiaty@macko-stal.pl Administrator przetwarza nastĂŞpujÂące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) oraz dane niezbĂŞdne do celĂłw, w ktĂłrych Administrator przetwarza dane. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niezbĂŞdnym do wystawienia dokumentu sprzedaÂży. Dane osobowe bĂŞdÂą przechowywane przez okres wynikajÂący z przepisĂłw prawa.